За нас

СФС Интернашънъл - Главeн офис

303 Улица Втора,
Сан Франсиско, Калифорния,
94107-1366, САЩ

Tел: +1 415 593 1289

www.CellularFibroConcrete.com/bg 

СФС Интернашънъл работи в областта на изследванията и разработките на нови конструкционни материали.

Представяме нашия нов материал - газобетон Cellular Fibro Concrete (CFC). Газобетонът CFC е разновидност на клетъчен бетон, приготвян от предварително произведена суха смес. Уникалността на технологията се състои в това, че клетъчният бетон се приготвя, като сухата смес просто се разбърква с вода, при което се използва стандартно оборудване. Материалът е водо- и студоустойчив, с отлични термо- и звуко-изолационни свойства, огнеустойчив и екологичен.

Нашият екип е посветен на разпро-странението на CFC технологията по света.      банкя    къщи банкя

Видео презентация

газобетон CFC

Газобетон - определение

Клетъчният бетон е лек материал на циментова основа, съдържащ множество въздушни мехурчета, равномерно разпределени в обема на материала, получен чрез смесване и съзряване на цимент, напълнител, вода и порообразуващ агент.

газобетон - дефиниция

Според метода на образуване на въздушните или газови клетки се различават пенобетон и газобетон. Газобетонът се произвежда най-често под формата на предварително отляти блокове (Ytong, Hebel и т.н.), докато болшинството от приложенията му изискват той да бъде отливан на място.

Клетъчният бетон се произвежда с различни плътности (обемно тегло) от 250 кг/м³ до 1600 кг/м³. CFC е по-твърд в сравнение с традиционните изолационни материали, което е особено важно, когато се изискват химическа и пожароустойчивост.

Специалистите от CFC International LLC разработиха и запатентоваха фундаментално нов подход за приготвянето и използването на аериран бетон в строителството. Създадена е суха смеска за приготвяне на клетъчен газобетон - Cellular Fibro Concrete ("фибро" подсказва използването на синтетични фибри за армиране на клетъчния бетон). Сухата смес се пакетира в 25 кг хартиени торби, в 500 кг и 1000 кг чували, а също така се транспортира в мобилни силози или в специални камиони с встроени миксери, директно до строителните обекти.

Посетете нашия корпоративен уебсайт www.CellularFibroConcrete.com/bg за по-подробна информация за продукта Cellular Fibro Concrete или CFC.