За нас

СФС Интернашънъл - Главeн офис

303 Улица Втора,
Сан Франсиско, Калифорния,
94107-1366, САЩ

Tел: +1 415 593 1289

www.CellularFibroConcrete.com/bg 

СФС Интернашънъл работи в областта на изследванията и разработките на нови конструкционни материали.

Представяме нашия нов материал - газобетон Cellular Fibro Concrete (CFC). Газобетонът CFC е разновидност на клетъчен бетон, приготвян от предварително произведена суха смес. Уникалността на технологията се състои в това, че клетъчният бетон се приготвя, като сухата смес просто се разбърква с вода, при което се използва стандартно оборудване. Материалът е водо- и студоустойчив, с отлични термо- и звуко-изолационни свойства, огнеустойчив и екологичен.

Нашият екип е посветен на разпро-странението на CFC технологията по света.      банкя    къщи банкя

Видео презентация

Запълване на празнини

Течливостта на газобетона CFC го прави отличен материал за запълване на празнини. Газобетонът CFC има консистенция на гъста боя, поради което той може да се изпомпва под налагане в празнини. Материалът увеличава обема си примерно два пъти и запълва пространството, в това число обратните ъглы.

газобетон при запълване на празнини

Празнини се запълват с газобетон CFC в различни случаи:

  • Изоставени тръбопроводи – запълване на изоставени тръбопроводи под магистрали с цел предотвратяването на слягания на пътя и разпространяване на замърсявания;
  • Празнини под железопътни релси / пътища – при строителството на подземни структури често се образуюват празнини, които е нужно да бъдат запълнени;
  • Празнини под бетонни плочи – празнини се образуват заради слягане на почвата, ерозия или използването на замръзнала почва за обратно засипване. Празнините често не могат да бъдат запълнени с традиционни методи.

Посетете нашия корпоративен уебсайт www.CellularFibroConcrete.com/bg за по-подробна информация за продукта Cellular Fibro Concrete или CFC.