За нас

СФС Интернашънъл - Главeн офис

303 Улица Втора,
Сан Франсиско, Калифорния,
94107-1366, САЩ

Tел: +1 415 593 1289

www.CellularFibroConcrete.com/bg 

СФС Интернашънъл работи в областта на изследванията и разработките на нови конструкционни материали.

Представяме нашия нов материал - газобетон Cellular Fibro Concrete (CFC). Газобетонът CFC е разновидност на клетъчен бетон, приготвян от предварително произведена суха смес. Уникалността на технологията се състои в това, че клетъчният бетон се приготвя, като сухата смес просто се разбърква с вода, при което се използва стандартно оборудване. Материалът е водо- и студоустойчив, с отлични термо- и звуко-изолационни свойства, огнеустойчив и екологичен.

Нашият екип е посветен на разпро-странението на CFC технологията по света.      банкя    къщи банкя

Видео презентация

Изолация на тръбопроводи

Тръбопроводите за вода трябва да бъдат изолирани, когато са положени на нивото на замръзване на почвата. Причинте за недълбокото полагане могат да бъдат различни – конфликтиращи инфраструктури, оперативни изисквания, високо ниво на подпочвените води, твърдост на трасето за полагане. Характеристиките на изолацията зависят от различни фактори, такива като природните условия, дълбочината на полагане, размера на коритото, вида на почвата, влажността, температурата на водата и скоростта на потока в тръбопровода.

газобетон в горещ и студен климат

При избора на изолационен материал се взема под внимание и неговата дълговечност. Известно е, че пяната бързо старее и това налага ограничение в нейното използоване. Основните преимущества на CFC са простотата и скоростта на работа, термо-изолационните свойства, водо-устойчивостта и голямата здравина на материала.

Посетете нашия корпоративен уебсайт www.CellularFibroConcrete.com/bg за по-подробна информация за продукта Cellular Fibro Concrete или CFC.