За нас

СФС Интернашънъл - Главeн офис

303 Улица Втора,
Сан Франсиско, Калифорния,
94107-1366, САЩ

Tел: +1 415 593 1289

www.CellularFibroConcrete.com/bg 

СФС Интернашънъл работи в областта на изследванията и разработките на нови конструкционни материали.

Представяме нашия нов материал - газобетон Cellular Fibro Concrete (CFC). Газобетонът CFC е разновидност на клетъчен бетон, приготвян от предварително произведена суха смес. Уникалността на технологията се състои в това, че клетъчният бетон се приготвя, като сухата смес просто се разбърква с вода, при което се използва стандартно оборудване. Материалът е водо- и студоустойчив, с отлични термо- и звуко-изолационни свойства, огнеустойчив и екологичен.

Нашият екип е посветен на разпро-странението на CFC технологията по света.      банкя    къщи банкя

Видео презентация

газобетон CFC

Газобетон - приложение

Газобетонът CFC има широка сфера на приложения заради своята лекота, термо- и звуко-изолационни свойства, химическа и огнеустойчивост, студоустойчивост, здравина и водоустойчивост.

газобетон - применение

Някои области на приложение на газобетона, произведен от сухата смес CFC:

 • производство на блокове, арки, плочи;
 • термоизолация и отопление на подове;
 • строителство и ремонт на термоизолирани покриви;
 • строителство на язовири, езера и други водни басейни;
 • изграждане на фундаменти на резервуари;
 • запълване на празнини;
 • укрепване и защита на бентове, диги;
 • строителство на кейове и пристанища;
 • укрепване на насипи и склонове; 
 • запълване на празнини при строителството на тунели и подземни железници;
 • укрепване и защита на комуникации и тръбопроводи;
 • изграждане на основи върху слаби почви и др.

Посетете нашия корпоративен уебсайт www.CellularFibroConcrete.com/bg за по-подробна информация за продукта Cellular Fibro Concrete или CFC.