За нас

СФС Интернашънъл - Главeн офис

303 Улица Втора,
Сан Франсиско, Калифорния,
94107-1366, САЩ

Tел: +1 415 593 1289

www.CellularFibroConcrete.com/bg 

СФС Интернашънъл работи в областта на изследванията и разработките на нови конструкционни материали.

Представяме нашия нов материал - газобетон Cellular Fibro Concrete (CFC). Газобетонът CFC е разновидност на клетъчен бетон, приготвян от предварително произведена суха смес. Уникалността на технологията се състои в това, че клетъчният бетон се приготвя, като сухата смес просто се разбърква с вода, при което се използва стандартно оборудване. Материалът е водо- и студоустойчив, с отлични термо- и звуко-изолационни свойства, огнеустойчив и екологичен.

Нашият екип е посветен на разпро-странението на CFC технологията по света.      банкя    къщи банкя

Видео презентация

Други

Приложение в някои геоложки и структурни инженерни решения:

  • Поглъщане на енергия – при строителството на самолетни писти в летищата се използва клетъчен бетон за поглъщане на енергията и обезпечаване на меко кацане на самолетите;
  • Пожарозащита – пожароустойчивостта на газобетона CFC е изключително висока, поради което често се използва в случаи, където тази характеристика на материала е от изключителна важност;
  • Обратно засипване – CFC често се използва за обратно засипване на изоставени рудници за предотвратяване на срутвания;
  • Възможност за възстановяване на коритото на изкопа – газобетонът CFC не се сляга с течение на времето, за разлика от чакъла и пясъка, и в случай на необходимост може лесно да бъде отстранен за осъществяване на ремонтни работи.
    Газобетонът CFC е идеално решение в случаите, когато:
    • - вибриране/пресоване е невозможно заради риска от разрушаване на наличната инфраструктура – газ, електричество, фибро-оптически комуникационни линии;
    • - вибриране/пресоване е физически невъзможно поради гъстото застрояване. Благодарение на своята течливост и способността да се разширява CFC запълва празнините в места, където традиционните методи са неприложими.

Като правило използването на CFC води до съкращаване на разходите в строителството и последващите разходи при експлоатация на обектите.

Газобетонът CFC е издържал изпитанието на времето! И това съвсем не е пълният списък на неговите приложения. Материалът се използва в гражданското и индустриално строителство, за запълване на изоставени сондажи, при строителството на утоплени подове в животновъдството, за запъване на празнини в корпусите на кораби при тяхното строителство, за защита на диги, укрепване на насипи и откоси, в строителството на водоеми, езера, басейни и др.

Посетете нашия корпоративен уебсайт www.CellularFibroConcrete.com/bg за по-подробна информация за продукта Cellular Fibro Concrete или CFC.