За нас

СФС Интернашънъл - Главeн офис

303 Улица Втора,
Сан Франсиско, Калифорния,
94107-1366, САЩ

Tел: +1 415 593 1289

www.CellularFibroConcrete.com/bg 

СФС Интернашънъл работи в областта на изследванията и разработките на нови конструкционни материали.

Представяме нашия нов материал - газобетон Cellular Fibro Concrete (CFC). Газобетонът CFC е разновидност на клетъчен бетон, приготвян от предварително произведена суха смес. Уникалността на технологията се състои в това, че клетъчният бетон се приготвя, като сухата смес просто се разбърква с вода, при което се използва стандартно оборудване. Материалът е водо- и студоустойчив, с отлични термо- и звуко-изолационни свойства, огнеустойчив и екологичен.

Нашият екип е посветен на разпро-странението на CFC технологията по света.      банкя    къщи банкя

Видео презентация

Пъртища, мостове, тунели

Както е известно, един от главните фактори за разрушаването на пътищата, мостовете, тунелите, тротуарите е набъбването на основата при замръзване при отрицателни температури, водещо към разрушението й. Слабата основа е друга причина за тяхното разрушаване.

газобетон в строителството на пътища

Преимуществата на газобетона CFC са очевидни и впечатляващи, особено в случаите на използване за основи на пътища върху торфено-блатисти почви:

  • прекратяване на капилярния ефект - газобетонът CFC значително снижава (а в някои случаи напълно отстранява) влиянието на влагата върху конструкцията (набъбване при замръзване). Клетъчният бетон създава изключително здрава основа, в сравнение с дискретната, което е очевидно преимущество;
  • снижаване на разходите – значително се намалява тежестта на пътната конструкция, като това е особено очевидно при слаби и наводнени почви, и в същото време рязко се намалява дебелината на пътната настилка;
  • лекота на използване – клетъчният бетон има течна консистенция и не се влияе от неравностите на повърхността, върху която се излива. Монолитният клетъчен бетон може да се налива и подравнява до нужната дабелина;
  • намаляване на извършваните работи – клетъчният бетон изисква обикновено 3 - 4 пъти по-малка дебелина в сравнение с традиционните материали (пясък, чакъл) и по този начин рязко намалява дълбочината на изкопа;
  • защита в лоши природни условия – газобетонът CFC защитава основата от размекване при валежи и от замръзване;
  • намаляване на външните разрушения – засипването и уплътняването на насипните материали може да доведе до нарушаване и отслабване на основата, съпроводени с всички произтичащи последствия. Газобетонът CFC се налива в течен вид, съответно не е необходимо пресоване или вибриране.

Посетете нашия корпоративен уебсайт www.CellularFibroConcrete.com/bg за по-подробна информация за продукта Cellular Fibro Concrete или CFC.