За нас

СФС Интернашънъл - Главeн офис

303 Улица Втора,
Сан Франсиско, Калифорния,
94107-1366, САЩ

Tел: +1 415 593 1289

www.CellularFibroConcrete.com/bg 

СФС Интернашънъл работи в областта на изследванията и разработките на нови конструкционни материали.

Представяме нашия нов материал - газобетон Cellular Fibro Concrete (CFC). Газобетонът CFC е разновидност на клетъчен бетон, приготвян от предварително произведена суха смес. Уникалността на технологията се състои в това, че клетъчният бетон се приготвя, като сухата смес просто се разбърква с вода, при което се използва стандартно оборудване. Материалът е водо- и студоустойчив, с отлични термо- и звуко-изолационни свойства, огнеустойчив и екологичен.

Нашият екип е посветен на разпро-странението на CFC технологията по света.      банкя    къщи банкя

Видео презентация

газобетон CFC

Газобетон - резюме

газобетонСтроителството в условия на изключително горещ или студен климат изисква използването на нови материали за реализиране на икономически ефективни решения.

Използването на газобетон CFC решава такива проблеми, като изолация на тръбопроводи, олекотяване и изолация на фундаменти на здания и резервуари, увеличава ефективността при строителството на пътища, мостове, тунели, стени и прегради в здания и др. Освен това газобетонът CFC идеално подхожда за запълване на празнини благодарение на ниската си стойност, високата си течливост и способността си да се разширява, тоест да увеличава два и повече пъти обема си. Газобетонът CFC намира широко приложение при намаляването на натоварването върху основата и за стабилизация на почвата, което оказва значително влияние на сеизмичната устойчивостта по време на земетресения.

Използването на газобетон CFC често увеличава ефективността, ускорява темповете на строителство и намалява разходите в сравнение с класическите строителни материали и технологии.

С нарастването на необходимостта от намаляване на вредните емисии, от увеличаване на енергийната ефективност, нуждата от топлоизолация ще нараства бързо в близко бъдеще. За комуналните комуникации, пътищата, жилищата, търговските и промишлените сгради в страните с горещ или студен климат газобетонът CFC носи важни преимущества. Газобетонът CFC е не само добър топлоизолатор, той също е здрав, огнеустойчив, лек, дълговечен и лесен за използване. CFC е истински екологично чист материал.

Широкият спектър на използване на газобетона CFC се определя от неговите уникални характеристики и неговата универсалност. Приготвянето на газобетон от сухата смес CFC позволява неговото използване в по-рано недостъпни места, конструктивни елементи и съоръжения.

Посетете нашия корпоративен уебсайт www.CellularFibroConcrete.com/bg за по-подробна информация за продукта Cellular Fibro Concrete или CFC.