За нас

СФС Интернашънъл - Главeн офис

303 Улица Втора,
Сан Франсиско, Калифорния,
94107-1366, САЩ

Tел: +1 415 593 1289

www.CellularFibroConcrete.com/bg 

СФС Интернашънъл работи в областта на изследванията и разработките на нови конструкционни материали.

Представяме нашия нов материал - газобетон Cellular Fibro Concrete (CFC). Газобетонът CFC е разновидност на клетъчен бетон, приготвян от предварително произведена суха смес. Уникалността на технологията се състои в това, че клетъчният бетон се приготвя, като сухата смес просто се разбърква с вода, при което се използва стандартно оборудване. Материалът е водо- и студоустойчив, с отлични термо- и звуко-изолационни свойства, огнеустойчив и екологичен.

Нашият екип е посветен на разпро-странението на CFC технологията по света.      банкя    къщи банкя

Видео презентация

газобетон CFC

Газобетон - технология

Предлагаме технология, която е пробив в строителството. Иновационният материал предоставя възможност на строителите и производителите да реализират значителни икономии в строителните разходи!

газобетон - технология

Сухата смес CFC се произвежда в заводи, проектирани и въведени в експлоатация от нашата компания. Нашите специалисти също така могат да конвертират всеки завод за сухи смески да произвежда CFC. Себестойността на сухата смес CFC е обвързана с цената на местните суровини. Изчисленията показват, че инвестицията в нов завод при пълно натоварване се възвръща за съвсем кратки срокове.

Посетете нашия корпоративен уебсайт www.CellularFibroConcrete.com/bg за по-подробна информация за продукта Cellular Fibro Concrete или CFC.