За нас

СФС Интернашънъл - Главeн офис

303 Улица Втора,
Сан Франсиско, Калифорния,
94107-1366, САЩ

Tел: +1 415 593 1289

www.CellularFibroConcrete.com/bg 

СФС Интернашънъл работи в областта на изследванията и разработките на нови конструкционни материали.

Представяме нашия нов материал - газобетон Cellular Fibro Concrete (CFC). Газобетонът CFC е разновидност на клетъчен бетон, приготвян от предварително произведена суха смес. Уникалността на технологията се състои в това, че клетъчният бетон се приготвя, като сухата смес просто се разбърква с вода, при което се използва стандартно оборудване. Материалът е водо- и студоустойчив, с отлични термо- и звуко-изолационни свойства, огнеустойчив и екологичен.

Нашият екип е посветен на разпро-странението на CFC технологията по света.      банкя    къщи банкя

Видео презентация

Приложения, изискващи лекота и здравина

Газобетонът CFC е 3 до 8 пъти по-лек от тежкия бетон. Транспортът на необходимия обем от материала е по-евтин. Материалът също така плава във вода.

газобетон в строителството на обекти, изискващи лекота

Исползването на газобетон CFC в пътищата и мостовете в съчетание с геотекстилни и стоманени мрежи съществено подобрява технологичността и дълговечността на съоръженията. Магистралите "плават" в торфено-блатистите почви. Нужната дебелина на основата е от 3 до 5 пъти по-малка в сравнение с използването на чакъл. Съоръженията са отлично защитени от замръзване.

газобетон в строителството на мостове

Газобетонът CFC се използва на обектите за добив и преработка на нефт и газ. Традиционните материали за изграждане на основи и обратно засипване при строителството на резервуари включват слой пясък. Този слой се сляга, повдига, разпръсква. В тези случаи се налага извършването на коригиращи мероприятия. Основите и обратните засипвания с използването на CFC не страдат от тези недостатъци.

Посетете нашия корпоративен уебсайт www.CellularFibroConcrete.com/bg за по-подробна информация за продукта Cellular Fibro Concrete или CFC.